Georgia: Thống đốc Brian Kemp đánh bại bà Stacey Abrams