Giá cước vận tải biển giảm hơn một nửa trong năm 2022