Giá dầu leo ​​thang, Hoa Kỳ và thế giới vẫn phụ thuộc vào năng lượng của Nga