Giá dầu tăng nhờ tăng trưởng của Trung Quốc, nhưng lạm phát ở Châu Âu đang đè nặng