Giá lương thực tăng vọt đẩy lạm phát của Anh quay lại mức cao nhất trong 40 năm