Giá thực phẩm tăng cao khiến một số người Mỹ tìm đến các cửa hàng 1 dollar