Giá trứng quá cao làm tăng chi phí thực phẩm khác; nhà hàng và tiệm bánh bị ảnh hưởng nặng nề