Giám đốc điều hành Goldman Sachs cảnh báo: Lạm phát ‘cố thủ’ sâu trong nền kinh tế