Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Giám đốc một tổ chức tư vấn: Shen Yun đã cho tôi hiểu biết sâu sắc về ‘tâm hồn người dân Trung Quốc’