Giáo sư luật tiết lộ lý do tại sao vụ truy tố cựu TT Trump của Biện lý Quận Manhattan đang ‘đổ bể’