Giới hạn giá đối với dầu Nga không phải là ‘thuốc chữa bách bệnh’ cho thị trường năng lượng toàn cầu