Giới tài phiệt Trung Quốc chuyển tài sản ra ngoại quốc, Singapore là điểm đến hàng đầu