Giới tinh hoa thiên tả đang phớt lờ các quan điểm của người dân