Đảng Cộng Hòa cảnh báo các CEO ngân hàng nên tránh xa các vấn đề chính trị, xã hội, và văn hóa