Hạ viện do GOP lãnh đạo dỡ bỏ các máy dò kim loại được lắp đặt ở Điện Capitol sau vụ xâm phạm ngày 06/01