Hạ viện Hoa Kỳ: Thất bại lần thứ 10, ông McCarthy và những người phản đối tiếp tục đàm phán