Hạ viện Hoa Kỳ thông qua dự luật quy định về mã kim mang tính bước ngoặt

Dự luật sẽ trao quyền tài phán chính cho Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai để quản lý lĩnh vực mã kim.