Hạ viện Hoa Kỳ thông qua nghị quyết lên án chính sách biên giới mở của TT Biden