Hạ viện Hoa Kỳ thông qua dự luật chi tiêu để ngăn chính phủ đóng cửa

Nhóm Kín Tự do Hạ viện cho rằng gói dự luật này phá vỡ lời hứa của Đảng Cộng Hòa về việc thông qua các dự luật chi tiêu riêng lẻ.