Hàng chục học giả nổi tiếng có liên hệ với ĐCSTQ qua đời trong đợt bùng phát COVID-19