Trung Quốc đặt ra tiêu chuẩn khắt khe về trường hợp tử vong do COVID-19