Hàng không mẫu hạm Anh Quốc đến Nhật Bản tập trận chung trong bối cảnh lo ngại về Trung Quốc