Nghiệp đoàn phi công Southwest: quy định chích ngừa, ‘đình công’ không là nguyên nhân khiến các chuyến bay bị hủy