Ông Tucker Carlson: Những lời dối trá ‘ngụy tạo’ của truyền thông có thể đặt dấu chấm hết cho nền dân chủ