Hàng trăm người nhập cư bất hợp pháp được thả ra đường phố San Diego sau khi hết tiền tài trợ

Thị trưởng của El Cajon cho biết: “Trong vòng chưa đầy năm tháng, 6 triệu USD tiền thuế của hạt đã bị phí phạm mà không mang lại kết quả hoặc lợi ích rõ ràng cho người dân của chúng tôi.”