‘Hàng triệu gia đình tan nát’: Nhiều người kêu gọi Canberra yêu cầu ĐCSTQ thả các tù nhân lương tâm

Công dân Úc Lưu Lợi cho biết: ‘Trong 25 năm qua, đại gia đình của tôi chưa bao giờ được đoàn tụ.’