Hàng triệu người bị phong tỏa khi Trung Quốc cố gắng kiểm soát sự bùng phát của biến thể Delta