‘Hành động cân bằng’ của Thổ Nhĩ Kỳ mang lại hiệu quả trong khi Âu Châu chuẩn bị cho mùa đông giá lạnh