Giá dầu tăng sau lời đe dọa ngừng cung cấp năng lượng của ông Putin