Hậu Báo cáo Durham: Phải chăng đã đến lúc các ứng cử viên Đảng Cộng Hòa ngừng vận động tranh cử và ủng hộ ông Trump?