‘Hãy để thế giới biết lập trường của chúng ta’: Sinh viên Hoa kiều ủng hộ ‘người biểu tình trên cầu’ ở Bắc Kinh