Hình ảnh vệ tinh: Bắc Kinh mở rộng và nâng cấp 3 căn cứ không quân gần Đài Loan