Hoa đăng lấp lánh đêm Vu Lan, quỷ hồn tiết lộ sức mạnh của việc hành thiện