Hoa Kỳ: Các mã y tế mới về tình trạng chích ngừa COVID gây lo ngại cho các chuyên gia