Hoa Kỳ cần tăng cường xây dựng quân đội để tránh ‘thất bại thảm khốc’ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương