Hoa Kỳ: Dân biểu Jordan gửi trát đòi đến các CEO Big Tech trong cuộc điều tra về ‘vũ khí hóa’ chính phủ