Hoa Kỳ: Đảng Cộng Hòa giành quyền kiểm soát Hạ viện