Ông McCarthy tiết lộ dự luật đầu tiên sau khi được bầu làm Chủ tịch Hạ viện