Hoa Kỳ đối mặt với mối đe dọa lớn nhất từ trước đến nay từ phe cánh tả quá khích