Hoa Kỳ dự định bán 26 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược, đẩy dự trữ xuống mức thấp nhất trong 40 năm