Chính phủ TT Biden công bố một đợt mua dầu khác để bổ sung cho kho dự trữ dầu mỏ chiến lược