Hoa Kỳ: Dự luật mới của lưỡng đảng ngăn AI phóng vũ khí hạt nhân