Hoa Kỳ đưa thêm 5 công ty Trung Quốc vào ‘Danh sách thực thể bị trừng phạt’