Hoa Kỳ gia hạn quyền cư trú cho người Hồng Kông, viện dẫn sự đàn áp của Trung Quốc