Hoa Kỳ: Giá xăng trung bình tăng do một số nhà máy lọc dầu đóng cửa để sửa chữa