Hoa Kỳ hay Trung Quốc, Hà Lan phải chọn bên trong cuộc chiến vi mạch bán dẫn