Hoa Kỳ mở đại sứ quán tại Tonga trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng gia tăng ảnh hưởng