Tác giả: Trung Quốc dùng đội tàu đánh cá ngụy trang để kiểm soát Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương