Hoa Kỳ: Nợ thẻ tín dụng giữ ở mức cao kỷ lục với gần 1 ngàn tỷ USD