Khảo sát: Tâm lý người tiêu dùng Mỹ chạm mức thấp nhất trong 6 tháng vào tháng 05/2023